Kontingentet udgør 700 kr. pr. sæson.
 
Fra 2016 betales der 2 gange årligt
 
350 kr. 1.april
 
350 kr. 1.september
 
Indbetales til Danske Bank
 
konto nr. 1551-3360094561
 
(opgiv medlemsnummer og navn)