Formand  Rita Mortensen           
 Tlf. 29215283
 
  Kasserer:     Birthe Busch                 
 Tlf. 22951701
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
 
  Lene Sørensen                                
 Tlf. 20662842
 
 Jørn Ole Juul                                   
 Tlf. 51343523
  
ULLa Ulla Rosberg Hansen     
 Tlf. 25380113                             
 
 Jørgen Hansen                 
 Tlf. 50718005